ماساژ سوئدی چیست؟

سویدیماساژ سوئدی چیست؟

ماساژ سوئدی از معروف ترین ماساژ های غربی است که پایه و بنیان ماساژ اسپورت،عمیق بافت و ارموتراپی میباشد. در ابن ماساژ ماسور با انجام تکنیک های خاص سعی در افزایش گردش خون ، تخلیه غدد لنفاوی و برطرف کردن گرفتگی عضلات و همچنین از بین بردن درد و بهبود رنج حرکتی عضلات دارد.

ادامه مطلب: ماساژ سوئدی چیست؟

شش فایده ماساژ هات استون(hotstone massage)

ماساژ هات استون

1: کمک به ازاد کردن گرفتگی عضلات و درد ها

ماساژ هات استون باعث افزایش شدید جریان خون در بافت مورد نظر شده که این موضوع باعث افزایش سرعت بهبود عضله و ریکاوری ان و همچنین کم شدن اسپاسم عضلانی ،افزایش انعطلف پذیری  و

ادامه مطلب: شش فایده ماساژ هات استون(hotstone massage)

ماساژ سنگ داغ چیست؟

hot stone massage

ماساژ سنگ داغ چیست؟

در طی یک ماساژ سنگ داغ ماسور تا 50 سنگ بازالت را که به دمای 48 تا 60 درجه سلسیوس رسیده است را بر روی بدن روغنی فرد ماساژ گیرنده قرار میدهد. سنگ ها بین دستان روی معده بین انگشتان پا و...

ادامه مطلب: ماساژ سنگ داغ چیست؟