ماساژ درمانی

ماساژ درمانی در خانه ورزش کاشان

خانه ورزش کاشان بزرگترین و معتبر ترین مرکز ارائه خدمات ماساژ در شمال استان اصفهان
ارائه خدمات ماساژ با تکنسین های بین المللی از FICS کانادا و FACS ژاپن در محیطی زیبا، آرام  و منحصر به فرد
تحت نظارت مستقیم فدراسیون پزشکی ورزشی، انجمن ملی ماساژ و کایروپراکتیک ورزشی و سازمان فنی و حرفه ای
ارائه انواع ماساژ شامل سوئدی، ورزشی، تایلندی، سنگ داغ، صورت، رفلکسولوژی، شیاتسو، یومیهو، کاهش سایز، عمیق بافت، شمع، گیاهی و ...
به همراه چکاپ کامل پزشکی، ارائه برنامه غذایی و طراحی برنامه