علل کمر درد

کمر درد ;lvnvn

علل کمر درد
یک از عمده مشکلاتی که افراد برای درمان ان به ماسور مراجعه میکنند کمر درد است. در این نقاله قصد بررسی علت های اصلی ایجاد کمر درد را داریم. درد های کمری به دو دسته تقسیم میشود دسته اول که به انها NSLBP که خلاصه ی non specific low back pain  میباشد گفته میشود این کمر درد ها علت مشخصی ندارند و هنوز کشف نشده باقی ماننده اند طبق امار بیشتر از 80 درصد افراد در زندگی خود یک ماه این مشکل را تجربه میکنند گفته میسود این کمر درد میتواند مربوط به تغیرات ژنتیکی انسان باشد که در طی سالیان دراز از حرکت روی چهار دست و پا به روی دو پا ماده است. دسته دوم که قصد برسی ان را داریم کمر درد هایی هستند که علت انها مشخص است .من جمله علل اصلی این کمر درد ها میتوان به...

ادامه مطلب: علل کمر درد