رسول خیرپرست

رسول خیرپرست

رسول خیرپرست

تکنسین درجه یک ماساژ

 

حمیدرضا ابراهیمی

خانه ورزش

حمید رضا ابراهیمی

متولد:1374

مدرک تحصیلی: کارشناسی رادیولوژی

عضو هیئت ریسه انجمن علوم پرتونگاری ایران

تکنسین درجه یک ماساژ

عضو سابق تیم ملی جوانان تیروکمان جمهوری اسلامی ایران

مهدی فتحی پور

خانه ورزش

مهدی فتحی پور

متولد:1375

مدرک تحصیلی:کارشناسی رادیولوژی

تکنسین درجه یک ماساژ